Utekočinjanje zemeljskega plina

  • Natural gas Liquefaction skid

    Utekočinjenje zemeljskega plina

    Utekočinjeni zemeljski plin, na kratko imenovan LNG, kondenzira zemeljski plin v tekočino s hlajenjem plinastega zemeljskega plina pod normalnim tlakom na - 162 ℃. Utekočinjanje zemeljskega plina lahko močno prihrani prostor za skladiščenje in prevoz ter ima prednosti velike kalorične vrednosti, visoke zmogljivosti, ugodne za uravnoteženost urejanja urbane obremenitve, ugodne za zaščito okolja, zmanjšanje onesnaževanja v mestih itd.