Mini LNG

  • Mini LNG

    Mini LNG

    Primeren je za izkoriščanje majhnih plinskih postelj, plina iz skrilavca, plamenskega plina, metana, bioplina in občasnih oddaljenih vrtin za zemeljski plin. Ti potrebujejo napravo za utekočinjanje zemeljskega plina z visoko drsenjem. Prednosti so majhne naložbe, nizki stroški, enostavna namestitev, enostaven prenos, majhna zasedba zemljišča in hitro povračilo stroškov.