Naprava za utekočinjanje LNG

  • Mini LNG

    Mini LNG

    Primeren je za izkoriščanje majhnih plinskih postelj, plina iz skrilavca, plamenskega plina, metana, bioplina in občasnih oddaljenih vrtin za zemeljski plin. Ti potrebujejo napravo za utekočinjanje zemeljskega plina z visoko drsenjem. Prednosti so majhne naložbe, nizki stroški, enostavna namestitev, enostaven prenos, majhna zasedba zemljišča in hitro povračilo stroškov.
  • Natural gas Liquefaction skid

    Utekočinjenje zemeljskega plina

    Utekočinjeni zemeljski plin, na kratko imenovan LNG, kondenzira zemeljski plin v tekočino s hlajenjem plinastega zemeljskega plina pod normalnim tlakom na - 162 ℃. Utekočinjanje zemeljskega plina lahko močno prihrani prostor za skladiščenje in prevoz ter ima prednosti velike kalorične vrednosti, visoke zmogljivosti, ugodne za uravnoteženost urejanja urbane obremenitve, ugodne za zaščito okolja, zmanjšanje onesnaževanja v mestih itd.