Izhlapevanje kristalizacijski drsnik

  • Evaporation crystallization skid

    Drsnik za kristalizacijo izhlapevanja

    Uporabo izhlapevalnega kristalizacijskega drsnika pri čiščenju odpadne vode naprave za čiščenje zemeljskega plina je treba analizirati v kombinaciji s faznim diagramom Na2SO4-NaCl-H2O.Uparjalna kristalizacija ni samo postopek ločevanja soli in vode, ampak lahko združuje tudi značilnosti topnosti vsake anorganske soli, da se anorganska sol učinkovito loči po korakih v sistemu izhlapevanja kristalizacije.