Kristalizacija izhlapevanja

  • Evaporation crystallization skid

    Kristalizacija izhlapevanja zdrsne

    V kombinaciji s faznim diagramom Na2SO4-NaCl-H2O je treba analizirati uporabo izhlapevalne kristalizacije pri čiščenju odpadnih voda čistilne naprave. Izparevalna kristalizacija ni le postopek ločevanja soli in vode, temveč lahko tudi kombinira lastnosti topnosti vsake anorganske soli, da anorgansko sol učinkovito loči po korakih v sistemu uparjalne kristalizacije.